Kredyty bez BIK?
Pożyczka dla rolnika jeśli jest udzielana na promocyjnych warunkach i oprocentowanie wyniesie ok. 1% mniej niż przy pozostałych kredytach przez cały okres spłaty. Pożyczkobiorca nie musi przedstawiać szeregu dokumentów w przypadku posiadania dopłat unijnych oraz przy staraniu się o współfinansowanie projektu unijnego. Zasady przeniesione zostały na nasz krajowy rynek i pozwalają wreszcie odetchnąć pełną piersią osobom poszukującym bezskutecznie kredytowania.
12.12.2012
Rolnictwo ekologiczne jest ciekawym pomysłem na rozwój i na lepszą przyszłość naszego gospodarstwa. Osoby aktualnie zainteresowane inwestycjami w rolnictwo ekologiczne mogą także ubiegać się o pożyczkę dla rolników. Ekologia i inwestycje w nią to przyszłość nas wszystkich, dlatego Unia Europejska oraz rządy poszczególnych państw wspierają powstawanie gospodarstw BIO i EKO. Dbajmy o przyszłość naszej planety. Oferty są coraz obszerniejsze i ciekawsze.

Pożyczka dostępna dla rolników, osób prowadzących pozarolniczą działalnośc gospodarczą na wsi oraz rodzin i osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym jest oczekiwanym długo produktem na rynku finansowym. Kredyty dla rolników są trudniej dostępne niż dla osób prowadzących działalność rolniczą, jednak ostatnio się to zmieniło. Z uwagi na dotacje i fundusze unijne płynące szeroką drogą do naszych rolników doczekaliśmy się zabiegania banków o rolników. Rolnik aktualnie kupuje najnowsze traktory i maszyny rolnicze niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Rolnicy także często korzystają z dotacji unijnych do realizacji których niezbędne jest posiadanie pozostałego kapitału (współfinansowanie) Aby uzyskać współfinansowanie w banku należy wykonać szereg czynności w zasadzie typowych dla uzyskania kredytu. Bank chętniej pożyczy pieniądze mając świadomość, że większość niezbędnego do realizacji inwestycji kapitału klient otrzyma z Unii Europejskiej. Instytucje finansowe wprowadzają różnego rodzaju produkty mające pomagać w takich sytuacjach, kiedyś były to kredyty pomostowe, kredyty współfinansujące a aktualnie w wielu bankach zawiera się to w produkcie pod ogólną nazwą KREDYT ROLNICZY..

W nowym roku szereg instytucji zamierze odświerzyć swoją ofertę i zapewne wśród nowych produktów znajdą się te oczekiwane przez tą grupę zawodową. Coraz popularniejsze staje się traktowanie ulgowo lub w inny sposób szczególny określonej grupy zawodowej. Zdajemy sobie sprawę, że dotacje unijne dla polski w postaci dopłat są jeszcze nie do końca wyrównane w stosunku do stosowanych w starej unii w związku z tym należy oczekiwać, ze sytuacja w miarę wyrównywania poziomów dopłat będzie stawała się jeszcze lepsza polepszając portfel naszych producentów rolnych.

Pozdrowienia dla rolników

Niezbędne będzie dołączenie dokumentów o które poprosi doradca w banku po wypełnieniu przez klienta wniosku o pożyczkę.
Konieczne dokumenty to: kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z gminy o dochodzie, wyciąg z rachunku bankowego oraz wymagane w konkretnym banku zaświadczenia
oprocentowanie pozyczki
Oprocentowanie pożyczki jest typowe dla produktów kredytowych lub o 1-1,5% niższe w przypadku preferencyjnych.
promocyjnych ofert, które zdarzają się kilka razy do roku w różnych bankach. Szczególnie polecamy BGK. Wyjątkowo korzystna promocyjna oferta dla rolników!